Огар Тетяна Вікторівна

Посада: 

Вчений ступінь: 

Відділ: 

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов 2006, №5 Пошукова та екологічна геохімія
Формы нахождения тяжелых металлов в почвах Украинского Полесья 2007, № 1(6) Пошукова та екологічна геохімія
Використання хелатних сорбентів під час проведення геохімічного моніторингу довкіллля 2011, № 1(11) Пошукова та екологічна геохімія
Визначення Se в об'єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв'язаною плазмою 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
Визначення Se в об'єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв'язаною плазмою 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА СЕЛЕНУ У ҐРУНТАХ ПІВДЕННО-ПРИСИВАСЬКОЇ АКУМУЛЯТИВНОЇ РІВНИНИ (УКРАЇНА) 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ЕКОЛОГО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ПДРОГЕОХІМІЧНИЙ СТАН ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД МІСТА КИЇВ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
ВАЖКІ МЕТАЛИ У ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДАХ КИЇВСЬКОГО МЕГАПОЛІСУ 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення
СЕЛЕН ТА ЙОГО АСОЦІАЦЇ З ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення

Сторінки