Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах

СЕМЕНЕНКО В.П., ГОРОВЕНКО Т.М.

Наведено результати електронно-мікроскопічного вивчення морфології кристалів шрейберзиту — рабдиту в глибокопротравлених зразках паласиту Омолон, яке вперше проведено для залізо-кам’яних метеоритів. Кристали рабдиту характеризуються подібним розподілом однакових за розміром і формою кристалів у приповерхневих і внутрішніх частинах металевого каркаса паласиту; належністю до ниткоподібних кристалів голчастої, дощатої, пластинчастої та подеколи стовпчастої форм; наявністю зростків; закономірною орієнтацією окремих кристалів та їх систем у двох-трьох напрямах; наявністю деяких ознак крихких деформацій та незначного ударного нагріву. Встановлено, що на відміну від залізних метеоритів рабдит у паласиті характеризується більшим морфологічним різноманіттям і обмеженим розповсюдженням структур деформації і нагріву, зумовлених, найімовірніше, незначними відмінностями у швидкості охолодження їх материнських тіл та в ударно-метаморфічній історії. Швидкість охолодження паласиту Омолон за температури 600—500 ºС була дещо вищою, ніж залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Мар’їнка. Ниткоподібні кристали рабдиту метеоритів мають багато спільних морфологічних ознак зі штучно вирощеними ниткоподібними кристалами, хоча умови, хімічний склад і середовище їх утворення різні.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3