Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 82 с., 37 рис., 4 табл., 43 літературних джерела.

Об’єкт дослідження – мінерали, що складають рідкісноземельний Анадольський рудопрояв, особливості їх поширення, будови, структури, хімічного складу, флюїдних включень.

Ціль роботи – визначити особливості мінерального складу руди, хімічного складу мінералів-концентраторів рідкісноземельних елементів і супутніх елементів, відтворити умови формування Анадольського рудопрояву.

Методи дослідження – застосовано комплекс методів вивчення мінералів: рентгенометричний, оптичної мікроскопії, хімічний класичний і електронно-зондовий, мінералофлюїдологічний та ін.

Визначалися температури захоплення водних газово-рідких включень, розраховувався флюїдний тиск середовища мінералоутворення, за результатами кріометричного аналізу встановлювався хімічний склад водних розчинів включень, їх сольова концентрація. Важлива генетична інформація отримана за результатами аналізу газових продуктів піролізу мінералів при поінтервальному нагріванні мінералів у широкому діапазоні температур (від 200 до 1050 °С).

Концентраторами РЗЕ у рудопрояві є мінерали різних класів (аланіт, бритоліт, церит – силікати; бастнезит – карбонат; монацит – фосфат; церіаніт – оксид), проте більше 95-98% загальної маси РЗЕ зосереджено в силікатах, причому >90% - у аланіті. Хоча він і відзначається меншим порівняно з типовими мінералами-концентраторами вмістом РЗЕ, великий об’єм аланіту у породі (до 70-90 %) забезпечує накопичення великих мас РЗЕ на об’єкті. Рудопрояв формувався у широкому температурному інтервалі (від ≤850 до орієнтовно 130-170 °С).

Автори: 

Інші автори: 

О.О. Косоруков

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005309

Роки виконання: 

2010 до 2012