Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я

Лужні метасоматити Східного Приазов’я — унікальні утворення зі своєрідним сталим набором мінералів і цікавими петрологічними особливостями. Приазовська ділянка як регіон з широким розповсюдженням лужних порід є сприятливим місцем для утворення продуктів лужного метасоматозу. В одних випадках лужні метасоматити супроводжують жильні карбонатити (Хлібодарівський кар’єр), в інших асоціюють з кальцитовими та флюорит-кальцитовими жилами з паризитом (Петрово-Гнутівський рудопрояв, район с. Каплани на р. Кальміус). Структура і текстура цих метасоматитів подібні до таких у фенітах з деяких карбонатитових комплексів. Головними породоутворювальними мінералами цих метасоматитів є лужні різновиди таких мінералів, як амфібол (рибекіт-арфведсонітовий ряд), піроксен (егірин, егірин-саліт), польові шпати (альбіт-олігоклаз-мікроклін) та слюди. Серед акцесорних мінералів найбільш помітними і поширеними є циркон, магнетит, рутил, апатит, паризит, пірохлор, бритоліт, монацит. Подекуди (Дмитрівський кар’єр) відмічаються помітні скупчення астрофіліту. В статті описано темноколірні мінерали та їх петрографічні особливості, наведено таблиці хімічного складу амфіболів та піроксенів, коротко охарактеризовані акцесорні мінерали.

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

13