Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 69 с., 29 рис., 19 табл., 22 - джерела.

Об’єкт дослідження – кристалічні породи родовищ уран-калієвої та уран-натрієвої формацій докембрійських комплексів Інгульського мегаблоку УЩ.

Мета роботи – розробити мінералого-геохімічні та вікові критерії пошуку уранових родовищ – калій-уранової (K-U) та натрій-уранової (Na-U) формацій в докембрійських комплексах Інгульського мегаблоку Українського щита (УЩ).

Методи дослідження – уран-свинцевий ізотопний метод, рубідій-стронцієвий ізотопний метод, методи оптичної та електронної мікроскопії, польові спостереження.

Електронно-мікроскопічними дослідженнями альбітитів Кіровоградського блоку в уранових рудах (Ватутинське родовище, горизонт 542 м) вперше виявлено скандійвмісний піроксен. На відміну від скандієносного акміту з Жовторічинського родовища, де вмісти Sc2O3 ледь сягають перших десятих часток процента, в егірин-діопсидах Ватутинського родовища вміст Sc2O3 складає декілька, а у окремих фазах перевищує 10 ваг.%.

Результати вивчення Rb-Sr ізотопних систем порід ряду граніт - альбітит свідчать, про глибинне джерело гідротермальних розчинів, які в результаті взаємодії з гранітоїдами та гнейсами призвели до формування ураноносних альбітитів. Уранове зруденіння уран-натрієвої формації має бути приуроченим до глибинних розломів мантійного закладання

В результаті геологічних спостережень та уран-свинцевого ізотопного датування встановлено, що процес формування уран-торій-рідкісноземельного зруденіння калій-уранової формації, мав місце 2,03 млрд. років тому, був одноактним, починався формуванням гранітоїдів, проходив через стадію метасоматичних змін вмісних порід під впливом флюїдів і завершився формуванням самого зруденіння.

Встановлено такі критерії локалізації ураново-рудної мінералізації:

а) натрій-уранова формація:

1. Структурно-тектонічний (приуроченість альбітитів і ділянок ураново-рудної мінералізації до зон глибинних розломів). 2. Мінералогічний (вертикальна мінеральна зональність). 3. Ізотопно-геохімічний (зонам з найвищими концентраціями урану характерні найнижчі значення відношення 87Sr/86Sr).

б) калій-уранова формація:

1. Структурний (зони рудної мінералізації просторово тяжіють до тіл материнських гранітоїдів). 2. Мінералогічний (гіпогенним урановим мінералам К-U формації характерні підвищені вмісти торію та рідкісноземельних елементів).

Результати НДР подані для впровадження в № 46 експедицію КП «Кіровгеологія».

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005308

Роки виконання: 

2010 до 2012