Моніторинг стану річкових відкладів у межах індустріальних осередків (на прикладі м. Запоріжжя)

Митропольський О.Ю., Насєдкін Є.І., Іванова Г.М., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Фе­ Досеєнков С.Г.

Викладено  результати  визначення  екологічних  та  літолого­геохімічних  особливостей формування  складу  донних  відкладів  р. Дніпро  у межах м.  Запоріжжя,  отримані  на  основі  комплексу  польових  робіт  протягом  року. Комплекс охоплював контактні (відбір проб донних відкладів ґрунтовою трубкою) та дистанційні методи досліджень  (проведення  сезонної  гідроакустичної  зйомки  верхнього  осадового шару  дна),  а  також  систему  безперервного  відбору  річкової  зависі  за  допомогою  седиментаційних пасток. Обробка  результатів  автоматизованої профільної ґрунтової зйомки дна дала можливість дистанційно визначити фізико­механічні параметри верхнього шару донних відкладів. Створено 3d полігон даних, який об’єднує інформацію щодо глибини акваторії, розподілу шарів донних відкладів, географічних координат точок досліджень в єдине ціле. Отримано первинну  інформацію  про  речовинний  стан  поверхневого шару  донних  відкладів.  Лабораторні  дослідження  виявили, що зміни в гранулометричному складі осадків тісно пов’язані з перерозподілом компонентів мінеральної складової. Завдяки проведеним  сезонним дослідженням  у межах полігону отримано первинну  інформацію про  екологічний стан визначеної ділянки. Результати моніторингу розподілу річкової  завислої речовини вказують на наявність  часових  змін  у  складі  седиментаційних  потоків  у межах  дослідної  ділянки  акваторії  р. Дніпро  протягом року. Відображення  перебігу  процесів надходження  полютантів  у  акваторію  р. Дніпро, механізму  їх  розподілу між компонентами водного середовища уможливить визначення факторів впливу на інтенсивність процесів самоочищення акваторій у межах індустріальних осередків та зонах активного техногенного навантаження.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

75