Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю

Пономар В.П., Дудченко Н.О., Брик О.Б., Овсієнко В.В., Алексєйцев Ю.О., Черевко Ю.І.

Вивчено процес відновлення  гематиту до магнетиту в  атмосфері монооксиду вуглецю в діапазоні  температури 300—700  °С  та  часу  термообробки  10—60  хв.  створено  експериментальну  установку,  за  допомогою  якої  було здійснено  перетворення  гематиту  на магнетит,  а  також  визначено  оптимальні  режими  роботи  цієї  установки. Вихідний  зразок  представлений  гематитовим  кварцитом  (криворізький  залізорудний  басейн),  складається,  в основному, з гематиту і домішок кварцу. методом рентгенофазового аналізу показано, що відновлення гематиту протягом 60 хв за температури 400—600 °С призводить до утворення магнетиту, а за температури 700 °Сс — магнетиту разом із вюститом. За допомогою магнітометрії визначено, що намагніченість насичення починає збільшуватися вже за температури 300 °С. максимальні значення намагніченості насичення характерні для експериментів, які були проведені за температури 500—700  °С протягом 40 хв. Збільшення часу термообробки до 50—60 хв або не призводить до зміни намагніченості (500—600 °С), або спричиняє  її зменшення (700 °С) у зв’язку з утворенням парамагнітного вюститу. кінетичний аналіз показав, що отримані дані описуються за допомогою рівняння Аврамі-Єрофєєва, що передбачає обмеження швидкості реакції процесами зародкоутворення та росту зародків. енергія активації процесу склала приблизно 33 кДж/моль. отримані результати є важливими для з’ясування механізмів окисно-відновних  реакцій  оксидів  заліза  і  для  удосконалення  та  розробки  методів  збагачення  залізорудних концентратів.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

36