Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 125с., 62 рис., 34 табл., 44 джерел.

Об’єкт дослідження – вторинні ореоли розсіювання.

Мета роботи - розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс геохімічних критеріїв визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження.

Метод дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, метод математичного моделювання.

Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження дозволять по-перше у вирішенні прямих пошуків корисних копалин за вторинними ореолами розсіювання, і по-друге у вирішенні задач екологічного характеру.

На окремих ділянках території України (Пержанська, Ясинець, Закарпатська, Придністровська, Побузька, Полохівська, Східнолиповеньківська, Станичнолуганська, Кам’яномогильська та Арцизька)  проведено вивчення вторинних ореолів та встановлено критерії, за якими можливо встановити природу їх походження.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0107U009663

Роки виконання: 

2008 до 2012