Красюк Ольга Петрівна

Посада: 

Відділ: 

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов 2006, №5 Пошукова та екологічна геохімія
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА СЕЛЕНУ У ҐРУНТАХ ПІВДЕННО-ПРИСИВАСЬКОЇ АКУМУЛЯТИВНОЇ РІВНИНИ (УКРАЇНА) 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ЕКОЛОГО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ПДРОГЕОХІМІЧНИЙ СТАН ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД МІСТА КИЇВ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У БАЗИТ-УЛЬТРАБАЗИТАХ СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення
Закономірності розподілу RЕЕ, Y і Sr в апатитах ендогенних родовищ Українського щита (за даними ICP-MS) 2012, том 34, № 2 Мінералогічний журнал
Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов
Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна)