Конкурс на заміщення вакантних посад

Назва: 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Тип події: 

Період: 

Четвер, Жовтень 15, 2020 - 09:30 до П'ятниця, Листопад 13, 2020 - 09:30

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

Національної академії наук України

 

Просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03142, igmof.org.ua

0(44) 501-1520 (приймальня)
0(44) 424-13-60 (відділ кадрів)
office.igmr@gmail.com

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ посад

Завідувача відділу петрології – 1 ставка

Завідувача відділу пошукової та екологічної геохімії – 1 ставка

 

Вимоги до учасників конкурсу:

 

Завідувач відділу петрології – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) в галузі знань «Природничі науки» (спеціальність «петрологія»), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Завідувач відділу пошукової та екологічної геохімії – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) в галузі знань «Природничі науки» (спеціальність «геохімія»), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою до відділу кадрів Інституту такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Співробітники, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Документи подавати за адресою:

проспект Акад. Палладіна, 34, Відділ кадрів, к. 237, Київ, 03142, тел. (044) 424-1360

 

Період прийняття заяв та документів: 15 жовтня 2020 р. – 13 листопада 2020 р.

 

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – завідувач відділу кадрів Собко Тетяна Олександрівна.

 

Дата оприлюднення оголошення – 15 жовтня 2020 р.

Конкурсна комісія

 

 

 

Вкладення: