Конкурс на заміщення вакантних посад

Назва: 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Тип події: 

Період: 

Понеділок, Березень 2, 2020 - 11:45 до Четвер, Квітень 2, 2020 - 11:45

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

Національної академії наук України

Просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03142, igmof.org.ua

0(44) 501-1520 (приймальня)
0(44) 424-13-60 (відділ кадрів)
office.igmr@gmail.com

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ посад

Завідувача відділу геології та геохімії рудних родовищ – 1 вакансія.

Головного наукового співробітника у відділі геології та геохімії рудних родовищ – 1 вакансія.

  Вимоги до учасників конкурсу:

Завідувача відділу - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) в галузі знань «Природничі науки» (спеціальність «петрологія»), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Головний науковий співробітник – доктор наук (спеціальність «петрологія»), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою до відділу кадрів Інституту такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Документи подавати за адресою:

проспект Акад. Палладіна, 34, Відділ кадрів, к. 237, Київ, 03142, тел. 0(44) 424-13-60

Період прийняття заяв та документів: 02 березня 2020 р. – 02 квітня 2020 р.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – завідувач відділу кадрів Собко Тетяна Олександрівна.

Дата оприлюднення оголошення – 02 березня 2020 р.

 

Конкурсна комісія