Конкурс на заміщення вакантних посад

Назва: 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Тип події: 

Період: 

Понеділок, Серпень 12, 2019 - 11:15 до Четвер, Вересень 12, 2019 - 11:15

 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка
Національної академії наук України
 
Просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03142, igmof.org.ua
0(44) 501-1520 (приймальня)
0(44) 424-13-60 (відділ кадрів)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ посад

Завідувача відділу регіональної та генетичної мінералогії – 1 вакансія,
Головного наукового співробітника у відділі регіональної та генетичної мінералогії – 1 вакансія

 

Вимоги до учасників конкурсу:

Завідувач відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) в галузі знань «Природничі науки» (спеціальність «мінералогія, кристалографія»), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів

Головний науковий співробітник – доктор наук (спеціальність «мінералогія, кристалографія»), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою до відділу кадрів Інституту такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Документи подавати за адресою:
проспект Акад. Палладіна, 34, Відділ кадрів, к. 237, Київ, 03142, тел. 0(44) 424-13-60

Період прийняття заяв та документів: 12 серпня 2019 р. – 12 вересня 2019 р.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – завідувач відділу кадрів Собко Тетяна Олександрівна.

 

Дата оприлюднення оголошення – 12 серпня 2019 р.

 

Конкурсна комісія

Вкладення: