Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій

Бондар К.М., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Цюпа І.В., Стахів І.Р., Матвієнко О.В., Кузь Ю.В.

Представлено результати комплексного аналізу просторового розподілу вмісту важких металів та магнітних властивостей поверхневих відкладів потужного металургійного центру — м. Маріуполь. Територія досліджень характеризується значним рівнем техногенного навантаження. Показник накопичення забруднення (PLI), розрахований по п’яти металах (Mn, Cu, Pb, Zn, Sn), може досягати 14. За PLI горизонт 0—5 см є більш забрудненим важкими металами, ніж горизонт 5—10 см. Відмічено, що Zn та Mn більше акумулюються у горизонті 0—5 см, а Pb, Cu, Cr — у горизонті 5—10 см, що обумовлено специфічною адсорбцією кожного елементу в умовах поліелементного забруднення. Низькочастотна магнітна сприйнятливість (χLF) поверхневих відкладів становить (67—10 690) × 10–8 м3/кг за середнього значення 836 · 10–8 м3/кг для горизонту 0—5 см, що в 10 разів перевищує фонове значення для чорноземів звичайних. Частотна залежність магнітної сприйнятливості (Kfd) змінюється в межах 0,2—7,5 %  за  середнього  значення 2,8 %, що однозначно  свідчить про переважання багатодоменних  зерен у складі магнітної фракції поверхневих відкладів. Збільшення PLI супроводжується зростанням χLF, тобто геохімічне забруднення у поверхневих відкладах накопичується разом з магнітним. Аномалії надзвичайно сильного геохімічного і магнітного забруднення локалізуються навколо ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" та ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь". Комплексування еколого-геохімічних досліджень та магнітного моніторингу можна рекомендувати для контролю за станом техногенно забрудненого міського довкілля Маріуполя.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

88