Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР:   64  стор.,  25  рис.,  10  табл.,  26  джерел

Об'єкти дослідження – перетворення слабомагнітних мінералів в сильно магнітний магнетит за допомогою різних енерго- та матеріалозберігаючих способів.

Метою роботи є дослідження закономірностей синтезу нанорозмірного магнетиту за рахунок перетворення слабомагнітних мінералів (гематит або гетит), які входять до складу окислених залізних руд, в сильно магнітний магнетит за допомогою різних енерго- та матеріалозберігаючих способів, а також розробка рекомендацій, щодо підвищення ефективності виробництва залізорудних концентратів з бідних окислених залізних руд..

Було розроблено технологію та досліджено закономірності синтезу нанорозмірного магнетиту під впливом магнітного поля та ультразвуку методом хімічного со-осадження. Показано, що накладання ультразвукових коливань на реакційну суміш призводить до підвищення намагніченості насичення зразків. Також досліджено процеси перетворення оксидів і гідроксидів заліза та зміну їх магнітних характеристик при хімічному співосадженню дво- та тривалентного заліза в лужному середовищі. Показано, що ширина піків рентгенівської дифракції може бути обумовлена як розміром зерен, так і недосконалістю кристалічної решітки. Розроблено технологію по перетворенню гематиту та гетиту, що містяться в руді, а також їх синтетичних аналогів в магнетит в присутності крохмалю. Показано, що в інтервалі температур 400 – 600 °С відбувається перетворення кристалічної решітки гематиту на кристалічну решітку магнетиту. Наведено якісний опис механізму перетворення слабомагнітних гематиту та гетиту у сильномагнітний магнетит. Отримані результати можуть бути корисними для подальшого створення наночастинок магнетиту та для розробки методів отримання магнетиту із залізних руд.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0115U003824

Роки виконання: 

2015 до 2016