Закономірності перетворення кристалічної структури та магнітних характеристик оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів

 

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР:   150 стор.,  68 рис.,  14 табл.,  87  джерел

Об'єкти дослідження – перетворення слабомагнітних оксидів і гідроксидів заліза на сильномагнітний магнетит під впливом відновників та температури.

Метою роботи є з’ясування закономірностей перетворень кристалічної структури та магнітних властивостей природних та синтетичних магнітовпорядкованих залізовмісних мінералів під впливом зовнішніх факторів (відновники, температура, розчини).

В результаті виконаної роботи досліджено перетворення структури та магнітних властивостей природного і синтетичних гематиту та гетиту під впливом температури, відновників та розчину солей заліза. Показано, що у присутності вуглеводів, монооксиду вуглецю та сидериту слабомагнітний гематит та гетит перетворюється на сильномагнітний магнетит. Показано, що нагрівання сидериту та суміші сидериту та гематиту призводить  до утворення магнетиту без додавання будь-якого відновника. Також встановлено, що інкубація гетиту та гематиту у водному розчині солей заліза призводить до їх часткового перетворення на магнетит. Крім того, визначено склад  і властивості зразків до та після перетворень методами рентгеноструктурного аналізу, магнітометрії, термомагнітного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Отримані результати можуть бути використані при вирішення задач, пов’язаних з виробництвом залізорудних концентратів з бідних окиснених залізних руд.

Автори: 

Інші автори: 

Т.С. Антоненко

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0117U006213

Роки виконання: 

2017 до 2018