Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну в зв’язку з рибекітизацією ..

Стрельцов В.О., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В.

Викладенo результати мінералогічного вивчення різною мірою рибекітизованих бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) Криворізького басейну. Руди, перетворені  внаслідок натрієвого метасоматозу,  складають більше  половини  загальної  маси  продуктивних  товщ  Первомайського,  Ганнівського,  Петрівського,  Артемівського родовищ, представлені  також у продуктивних  товщах  Інгулецького, Валявкинського  та  інших родовищ Кривбасу. Найпоширеніший різновид натрієвих метасоматитів — рибекітові, кількість яких становить близько 90 % від  загального вмісту натрієвих метасоматитів у складі продуктивних  товщ. З наростанням  інтенсивності рибекітизації закономірно змінювався вміст хімічних компонентів у складі магнетитових руд. Результати петрохімічних досліджень рибекітових метасоматитів Первомайського родовища показали, що від первинних магнетитових кварцитів через проміжні  зони  (рибекітвмісні магнетитові кварцити та рибекіт-магнетитові кварцити) до магнетит-рибекітових метасоматитів  (рибекітитів)  поступово  зростає  вміст Na2О  (в  середньому  від  0,11  до 2,34 мас. %), Feзаг (від 39,11 до 40,24), Feсил (від 0,58 до 12,08), Feсульф (від 0,12 до 0,18) і зменшується вміст SiО2 (від 39,65 до 37,23), Feмагн (від 34,85 до 27,65), Feгем (від 3,34 до 0,24), Feкарб (від 0,22 до 0,09 мас. %). Рибекітизація магнетитових  кварцитів  супроводжувалась  значними  змінами  їх мінерального  складу:  кількість магнетиту внаслідок  часткового  заміщення  рибекітом  зменшилась  майже  на  10  мас. %. Ще  значнішим  було  зниження вмісту кварцу — від 43,33 до 3,16 мас. %. Відбулось також практично повне заміщення рибекітом гематиту. Кумінгтоніт зазнав псевдоморфізації магнезіорибекітом. З рибекітизацією було пов’язане утворення низки другорядних натрій- і калійвмісних мінералів: егірину, а також тетраферибіотиту, селадоніту, які, зазвичай, виповнюють січні прожилки в рибекітових метасоматитах. Результати мінералогічного дослідження рибекітових метасоматитів є основою вдосконалення методів геологічного, мінералогічного, технологічного картування родовищ, корегування мінералого-технологічних  класифікацій  руд,  оптимізації методів  усереднення  руд  перед  подачею на збагачувальні фабрики, прогнозування якісних показників магнетитового концентрату.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

27