Довбиш Людмила Сергіївна

Тема дисертації:: «Геохімія гранітоїдів Мангуського синклінорію».

Науковий керівник: доктор геол. наук професор Артеменко Г.В.

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Посада: 

Відділ: