Дмитренко Костянтин Едуардович

Посада: 

Відділ: 

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту 2018. Випуск 39. Геохімія та рудоутворення
Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат 2017, №1(18) Пошукова та екологічна геохімія
Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я 2016, № 1(17) Пошукова та екологічна геохімія
Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території) 2015. Випуск 35. Геохімія та рудоутворення
Щодо можливості використання радонометрії для виявлення і трасування зон тектонічної активності 2006, №5 Пошукова та екологічна геохімія
Моніторинг стану ґрунтів заповідних територій степової ландшафтно-геохімічної зони України 2007, № 1(6) Пошукова та екологічна геохімія
Формы нахождения тяжелых металлов в почвах Украинского Полесья 2007, № 1(6) Пошукова та екологічна геохімія
Геохімічні критерії впливу зон тектонічних порушень на екологічну обстановку в Білорусі й Україні 2009, № 1(9) Пошукова та екологічна геохімія
Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку 2010, № 1(10) Пошукова та екологічна геохімія
Пошуки золота за вторинними ореолами (на прикладі рудопрояву Сидори) 2011, № 1(11) Пошукова та екологічна геохімія

Сторінки