Деякі геохімічні та петрологічні критерії еволюції Октябрського масиву лужних порід (Україна)

Ю.А. Амашукелі, С.Г. Кривдік, О.В. Дубина

Розглянуто петрологічні, мінералогічні та геохімічні особливості сієнітових порід Октябрського масиву. Для уточнення послідовності кристалізації інтрузивних фаз масиву застосовано петрологічні характеристики (індекс диференціації та показник залізистості порід), мінералогічні та геохімічні критерії диференціації (еволюції). Дещо понижена залізистість та лужність фемічних мінералів із сієнітів центрального штоку (пуласкіти) Октябрського масиву вказують на їх значно слабшу (порівняно з іншими породами) диференційованість. Очевидно, вони є найбільш ранніми (крім інтрузії габро) породами масиву.Фойяїти характеризуються більш залізистими фемічними мінералами і вищою їх лужністю, ніж лужні сієніти та пуласкіти. За цими ознаками фойяїти є більш диференційованими і, як свідчать умови залягання, пізнішими від сієніт-пуласкітів. За мінералогічними критеріями егіринові мікрофойяїти, агпаїтові фоноліти та маріуполіти є більш диференційованими породами, ніж тарамітові фойяїти. На значний ступінь диференційованості мікрофойяїтів і маріуполітів, разом із надзвичайно високою залізистістю і агпаїтністю, може вказувати також підвищена концентрація марганцю в біотиті (до 8,7 % MnO) і магнетиті (до 2,2 % MnO).Зміни хімічного та мінерального складу порід добре узгоджуються зі згаданими мінералогічними і петрологічними особливостями. Так, у породах кожної наступної інтрузивної фази зменшується концентрація TiO2, P2O5, Sr та Ba, збільшується — некогерентних елементів (Zr, Nb, REE, Y), поглиблюються негативні Eu-аномалії в спектрах рідкісноземельних елементів (REE). В залежності від типу порід змінюються і мінеральні форми рідкісних елементів. Загальний тренд пониження концентрації Sr і Ва в породах кожної наступної інтрузивної фази добре узгоджується із процесом інтенсивного польовошпатового фракціонування. Поступова екстракція цих елементів призвела до майже повної їх деплетації в кінцевих диференціатах. Некогерентні елементи нагромаджуються в завершальних або кінцевих диференціатах Октябрського масиву, а маріуполіти за рівнем концентрації цих елементів стають рудними або рудоносними породами. У складі REE переважають легкі елементи церієвої підгрупи, хоча частка важких REE та Y є значною. У спектрах REE порід і апатитів завжди чітко проявлені негативні Eu-аномалії. Найменшими вони виявилися в апатиті із сієніт-пуласкітів, а найглибшими — в агпаїтових фонолітах.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

53