Гулько Володимир Володимирович

Тема дисертації: «Еволюція конституції цирконів в процесі формування гранітоїдів Побужжя (Український щит)».

Науковий керівник: акад. НАН України Пономаренко О.М.

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Посада: 

Відділ: