Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок УЩ)

Заяць О.В.

Наведено результати досліджень геохімічних особливостей русько-полянських рідкіснометалевих гранітів. Дослідження проведені за допомогою рентгенофлуоресцентного методу та частково — методу мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS). В апатитах з русько-полянських рідкіснометалевих гранітів визначено ізотопний склад стронцію (87Sr/86Sr). Рідкіснометалеві граніти залягають у південно-східній частині Русько-Полянського масиву Корсунь-Новомиргородського плутону. За петрохімічними властивостями вони подібні до гранітів рапаківі плутону. Це плюмазитові, висококалієві, високозалізисті граніти. Їм властива підвищена окисненість заліза, що є характерною для гіпабісальних утворень. Виділено два типи рідкіснометалевих гранітів: рожеві дрібнозернисті (верхня частина розрізу свердловини) та сірі порфіроподібні (нижня частина розрізу свердловини). Порівняно з середнім складом верхньоконтинентальної кори, русько-полянські рідкіснометалеві граніти збагачені на K, Rb, Zr, Y, Nb, Ta, REE (крім Eu), Hf, Th та збіднені на Ti, P, Sr. Розподіл REE у двох типах гранітів має відмінності. Дрібнозернисті рожеві граніти збагаченні HREE порівняно з LREE ([La/Yb]N = 1,8—0,7). Для сірих порфіроподібних гранітів властивий помірно диференційований розподіл REE ([La/Yb]N = 9,2—4,8) зі збагаченням LREE. Для русько-полянських гранітів характерна глибока негативна Eu аномалія (Eu/Eu* = 0,05—0,13). Вони належать до внутрішньоплитних гранітів А-типу з коровим джерелом магмогенерації (А2), на що вказують високі "корові" значення співвідношення 87Sr/86Sr (0,73799 ± 0,00006 та 0,77010 ± 0,00008), отримані для апатитів із цих гранітів.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

67