Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

Методи дослідження - фізико-хімічні (атомно-абсорбційний, спектральний) та хімічний (силікатний аналіз); мас-спектрометрія з індуктивно-пов`язаною плазмою (ІСР-MS); метод постадійних витяжок; мікроскопічний, рентгенофазовий та гранулометричний методи.

Проведено еколого-геохімічне дослідження техногенно-забруднених територій під впливом підприємств чорної металургії, хімічної промисловості, а також урбоекосистем.

Результати проведених досліджень доповнюють уявлення про об’єктовий характер забруднення важкими металами територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості, паливно-енергетичного комплексу. Запропоновано враховувати ґрунтові шари розрізу  та щільності ґрунту при розрахунку показника сумарного забруднення.

Одержано нові дані про техногенні геохімічні аномалії, що формуються під впливом як працюючих, так і закритих підприємств хімічної промисловості. Показано, що рухомість важких металів перевищує фонові значення у десятки разів.

Комплексування еколого-геохімічних досліджень та магнітного моніторингу можна рекомендувати для контролю за станом техногенно забрудненого міського довкілля на територіях, що перебувають під впливом чорної металургії.

 

Автори: 

Ключові слова: 

РК: 

0116U002143

Роки виконання: 

2016