Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника)

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 134с., 39 табл., 63 рис., 61 джерело

Об’єкт дослідження – рудні та техногенні аномалії в умовах Українських Карпат.

Мета роботи – встановити закономірності розподілу хімічних елементів у природних комплексах Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), з’ясувати геохімічні особливості рудних та техногенних аномалій.

Методи дослідження – спектральний,  атомної абсорбції, іон-селективний, ICP-МС та інші. Інтерпретація аналітичних результатів здійснювалася з використанням статистичних програм – Minitab, Alta, Statistica, термодинамічні розрахунки (програма PHREEQС), графічні побудови – Mapinfo Professional, Surfer.

В результаті літохімічних, гідро- та біогеохімічних досліджень в межах Мармароського, Кузій-Трибушанського (Кузійського), Чорногірського та Свидовецького заповідних масивів КБЗ було встановлено геохімічні особливості рудних та техногенних аномалій у природних комплексах (ґрунтах, водах, рослинах) на різних орографічних рівнях природних ландшафтів КБЗ. З’ясовано рівень (інтенсивність) впливу природних (наявність родовищ і рудопроявів, тектонічних порушень) і техногенних (лісогосподарювання, автотранспорт) чинників на еколого-геохімічний стан території КБЗ. Визначено параметричні та непараметричні характеристики аномалій природнього і техногенного походження.

 

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U006806

Роки виконання: 

2013 до 2017