Геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 160с., 84 рис., 41 табл., 73 джерел

Об’єкт дослідження – зони екологічного ризику території України.

Мета роботи – встановити геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України.

Методи дослідження – комплекс аналітичних методів: хімічний, спектральний, атомної абсорбції, іон-селективний, ICP-MS та інші. Для визначення основних форм міграції хімічних елементів - термодинамічні розрахунки та результати експериментальних робіт.

При розробці геохімічних критеріїв проведений моніторинг навколишнього середовища (поверхневих і донних відкладів, природних вод, рослинності). Вивчено закономірності розподілу хімічних елементів і особливості їх геохімічної поведінки в трофічному ланцюгу при прогнозі еколого-геохімічної ситуації. Встановлено спеціалізація техногенних і природних геохімічних аномалій, що дозволило визначити інтенсивність і ступінь забруднення. Визначено, що ґрунти територій під впливом підприємств чорної і кольорової металургії та металообробки, хімічної промисловості містять важкі метали у кількостях, що в десятки і сотні разів перевищують природний геохімічний фон. Найбільш забруднені важкими металами ґрунти промислових і селітебних зон безпосередньо біля територій підприємств металургії, в меншій кількості – під впливом хімічної промисловості та машинобудування. Щодо природних геохімічних аномалій – основними елементами надходження є арсен, фтор, ртуть, радон. За допомогою геохімічних критеріїв виділено природні та техногенні фактори та визначено їх вплив на виникнення і перебіг ендемічних захворювань.

 

Автори: 

Інші автори: 

Матвієнко Олександра Валеріївна

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U002432

Роки виконання: 

2012 до 2016