ГЕОХРОНОЛОГІЯ ТА РУДОНОСНІСТЬ ДОКЕМБРІЮ ТА ФАНЕРОЗОЮ

Назва: 

ГЕОХРОНОЛОГІЯ ТА РУДОНОСНІСТЬ ДОКЕМБРІЮ ТА ФАНЕРОЗОЮ

Тип події: 

Період: 

Вівторок, Листопад 17, 2015 - 09:00 до Середа, Листопад 18, 2015 - 18:00

 

Наукова конференція з міжнародною участю
«ГЕОХРОНОЛОГІЯ ТА РУДОНОСНІСТЬ ДОКЕМБРІЮ ТА ФАНЕРОЗОЮ»
(до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка Миколи Пантелеймоновича)

17-18 листопада 2015 р., м. Київ, Україна
 

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Конференції, що присвячена 110 річниці від дня народження  організатора  науки  в  Україні,  засновника  та  першого  директора  Інституту геохімії,  мінералогії  та  рудоутворення (в  минулому  Інститут  геохімії  і  фізики  мінералів), заслуженого діяча науки УРСР, Лауреата Державної премії УРСР, віце-президента АН УРСР, академіка  АН  УРСР,  очільника  Радянського  комітету  Карпато-Балканської  геологічної асоціації (КБГА),  доктора  геолого-мінералогічних  наук,  професора  Миколи Пантелеймоновича Семененка.

Для обговорення пропонуються такі наукові напрями:
1.  Походження та рання історія Землі.
2.  Циклічність в геологічній історії Землі.
3.  Геохронологія  та  петрологія  фундаменту  та  складчастого  обрамлення Східноєвропейської платформи.
4.  Рудоносність докембрію та фанерозою.
5.  Фізика мінералів.

Офіційні мови Конференції: українська, російська, англійська.

Форми представлення доповідей: усна, стендова.

Місце проведення
Конференція відбудеться в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: м. Київ, просп. Акад. Палладіна, 34.

Організаційний комітет
Співголови:  О.М. Пономаренко, акад. НАН України (ІГМР ім. М.П.Семененка НАН України);
М.П. Щербак, акад. НАН України (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України);
Заступники голови:  Л.М. Степанюк, чл.-кор. НАН України (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України);
С.Г. Кривдік, д. геол.-мін. н. (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України).
Члени Оргкомітету:  В.О. Сьомка, д. геол. н. (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України); В.М. Загнітко, д. геол.-мін. н. (ННІ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Т. Шевченка);
О.Б. Бобров, д-р геол.-мін. н. (проректор ПВНЗ «Інститут Тутковського», Президент Української групи Міжнародної асоціації з вивчення генезису рудних родовищ, Ukr IAGOD);
С.М. Цимбал, к. геол.-мін. н. (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України);
Д.С. Черниш, к. геол. н. (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України).
Учений секретар Оргкомітету: М.О. Донський, к. геол. н. (ІГМР ім. М.П.Семененка НАН України).

Адреса Оргкомітету
Інститут  геохімії, мінералогії  та рудоутворення  ім. М.П. Семененка НАН України, просп.
Акад. Палладіна, буд. 34,. м. Київ-142, Україна, 03680. Тел./факс: +380(44) 424-12-70

e-mail: semenenko2015@i.ua

Ключові дати:
1 серпня 2015 року – кінцевий термін подання заявки на участь у Конференції і тез доповідей;
17 листопада 2015 р. – реєстрація учасників, відкриття Конференції, робочі засідання, відвідання місця поховання М.П. Семененка;
18 листопада 2015 р. – робочі засідання, обговорення доповідей, закриття конференції; ознайомлення з меморіальним кабінетом-музеєм.

До  початку  Конференції  планується  видання  тез  доповідей,  вибрані  доповіді безпосередніх  учасників  Конференції –  в  перших  випусках  фахових  видань  Інституту  в 2016 р.  Розглядається  можливість  організації  геологічних  екскурсій,  про  що  буде повідомлено додатково.

Організаційний внесок
Для  часткового  відшкодування  витрат,  пов’язаних  з  організацією  та  проведенням конференції (видання  тез,  кава-брейки  тощо)  для  учасників  конференції  встановлено  такі організаційні внески:
150 грн. – для студентів,
200 грн. – для аспірантів,
300 грн. – для всіх інших учасників.
Оплата оргвнеску здійснюється безпосередньо під час реєстрації учасників.

Програма конференції

 

 

Вкладення: