Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР 104 с., 46 рис., 22 табл., 119 джерел.

Об’єкт дослідження – гнейси, основні кристалосланці та амфіболіти західноприазовської і аульської серій Приазовського та Середньопридніпровського мегаблоків.

Мета роботи – вікове розчленування та визначення геохімічних особливостей і генезису високометаморфізованих порід західноприазовської та аульської серій східної частини Українського щита.

Методи дослідження – геолого-структурний, петрографічний, мінералогічний, геохімічний, ізотопно-геохронологічний.

За результатами геохронологічних досліджень вперше встановлено вікове положення  кайінкулацької та верхньотокмацької товщ західноприазовської серії. Визначено, що плагіогнейси кайінкулацької товщі мають мезоархейський - (3,1-3,0 млрд років), а тоналітові гнейси верхньотокмацької товщі палеоархейський вік (3,56 млрд років). Визначено, що переважна частина площі Західноприазовського блоку складена сильно дислокованими плагіогранітоїдами мезоархейського віку (кайінкулацька товща), так само, як і на Середньопридніпровському мегаблоці (базавлуцька товща) та зробити висновок про їх принципово однакову будову. Показано, що плагіогнейси базавлуцької товщі аульської серії є різновіковими утвореннями, серед яких є гнейси віком 3,18 та 2,95 млрд років. Визначено, що тектонічні включення метабазитів в породах західноприазовської серії є глибинними інтрузивними (дайковими) породами. Палеоархейські гнейси Західного Приазов’я та Оріхово-Павлоградської структури представлені породами середнього складу (кварцевими діоритами).

Отримані нові геохронологічні дані дозволяють внести наступні зміни до хроностратиграфічної шкали УЩ:

1) плагіогнейсти кайінкулацької товщі західноприазовської серії перемістити з палеоархею в мезоархей. Вони одновікові з плагіогранітоїдами ТТГ формації (3,1-3,0 млрд лет).

2) тоналітові гнейси верхньотокмацької товщі помістити на рівні 3,56 млрд років;

3) на Приазовському мегаблоці УЩ виділити два інтрузивних комплекса тоналітів віком 3,67 і 3,5 млрд років;

4) виділити в хроностратиграфічній схемі Приазовського мегаблоку плагіогранітоїди ТТГ формації віком 3,1-2,92 млрд років.

Автори: 

Інші автори: 

Н.Г. Таран

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0107U009658

Роки виконання: 

2008 до 2012