Геохимическая характеристика и геодинами ческие условия формирования метабазитов и метакоматиитов Кривбасса (Среднеприднепровский мега блок УЩ)

Артеменко Г.В., Самборская И.А., Мартынюк А.В.

Вивчено  петрогеохімічні  особливості метабазитів  і метакоматиїтів Кривбасу. До  вулканогенних  порід Східно-Ганнівської смуги належать метакоматиїти (перидотитові та базальтові) і толеїтові метабазальти (магнезіальні та високозалізисті). Перидотитові метакоматиїти Східно-Ганнівської смуги подібні до метакоматиїтів КТ формації зеленокам’яних  структур Середньопридніпровського мегаблоку  (сурська  світа),  а  високозалізисті  толеїтові базальти — до архейських базальтів зеленокам’яних поясів типу TH 2. Метабазити Саксаганського району — це метаморфізовані  високозалізисті  толеїтові  базальти.  За  геохімічними  характеристикам  вони  подібні  до  архейських базальтів  зеленокам’яних поясів  типу TH 2. На діаграмі Zr/Y — Nb/Y метабазити Східно-Ганнівської  смуги  та Саксаганського району потрапляють у поле базальтів океанічного плато, що свідчить про утворення їх розплавів з плюмового  джерела. Згідно  з цими  даними, метабазити Кривбасу  та  вулканіти коматиїт-толеїтової формації зеленокам’яних  структур  Середньопридніпровського  мегаблоку  могли  сформуватися  протягом  одного  етапу магматизму, пов’язаного зі вкоріненням мантійного плюму у мезоархеї (3,2—3,0 млрд рр.). На відміну від метабазитів  Високопільської  ЗС,  вони  контаміновані  коровим  матеріалом  ((Nb/La)N  =  0,24—0,49)  і  характеризуються  невеликими  негативними  значеннями  ΔNb  (–0,02  ÷  –0,26), що  є  результатом  їх  метаморфізму  та/або захоплен ня речовини з більш давнього фундаменту. Внаслідок процесів амфіболізації, окварцювання та біотитизації в метабазитах і метакоматиїтах Кривбасу спостерігається збагачення на SiO2, Na2O, К2О, Rb і збіднення на MgО, СаО і РЗЕ.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

76