Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 62 с., 25 рис., 36 джерел.

Об'єкт дослідження – зони проявлення лужного метасоматозу в Східному Приазов’ї та зони проявлення метасоматозу в Кіровоградському мегаблоці як об’єкти для пошуків корисних копалин.

Мета роботи – виявлення площ, перспективних на пошуки ендогенних рудопроявів стратегічних мінеральних ресурсів у межах Східного Приазов’я (рідкісні та рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського мегаблока (благородні та радіоактивні метали) за допомогою геоелектричних (магнітотелуричних) методів.

В результаті роботи виділені площі, перспективні на пошуки руд рідкісних і рідкісноземельних металів, золотого та уранового зруденіння і здійснено їхню прогнозну геолого-геофізичну оцінку у межах Приазовського і Кіровоградського блоків Українського щита.

Результати роботи будуть використані для прогнозної геолого-геофізичної оцінки площ з проявами ендогенного зруденіння та зон метасоматозу у межах Приазовського і Кіровоградського блоків Українського щита з побудовою схематичних прогнозних металогенічних карт площ, перспективних на пошуки рудопроявів мінерально-стратегічних ресурсів.

 

Інші автори: 

Є. М. Шеремет , І. Ю. Ніколаєв Л. Д. Сєтая, Н. Г. Агаркова, Ю. І. Ніколаєв, С. М. Федотов, А. А. Сафін, Є. Г. Луньов

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0115U002810

Роки виконання: 

2013 до 2015