Вчена рада

Вчена рада інституту – колегіальний дорадчий орган управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступниками голови – заступники директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту.

СКЛАД

голова: О.М.Пономаренко

заступник. голови: Л.М.Степанюк

секретар: І.А.Самборська

члени: О.Б. Брик, Е.Я. Жовинський, В.П.Семененко, Г.В. Артеменко, С.М. Бондаренко, Д.К. Возняк, В.О. Гаценко, О.В. Дубина, О.А. Жук, О.В. Заяць, В.М. Квасниця, С.Г. Кривдік, Н.О. Крюченко, Г.О. Кульчецька, І.В. Кураєва, А.Л. Ларіков, І.М. Лісна, О.А. Панова,  В.В. Сукач, В.О. Сьомка, М.М. Таран, Л.Л. Томурко, Д.С.Черниш, В.М. Хоменко, Є.М. Шеремет, Л.В. Шумлянський, Голова (представник) РМВ, Голова (представник) ПК

  

Склад Вченої ради затверджено Постановами Бюро Відділення наук про Землю НАН України від 26.06.2018 р. (протокол №   _6__ § _50__),  від 08.12.2020 р. (протокол №   _8__ § _67__) і від  09.03.2021 (протокол № _2__ § _32__).