Вчена рада

Вчена рада інституту – колегіальний дорадчий орган управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступниками голови – заступники директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту.

СКЛАД

голова: О.М.Пономаренко

заступник. голови: Л.М.Степанюк

секретар: Д.С.Черниш

члени: О.Б.Брик, Е.Я.Жовинський, В.П.Семененко, Г.В.Артеменко, С.М.Бондаренко, Д.К.Возняк, В.М.Квасниця, С.Г.Кривдік, Г.О.Кульчецька, І.В.Кураєва, А.І.Самчук, В.О.Сьомка, М.М.Таран, А.М.Таращан, Л.Л.Томурко, В.М.Хоменко,  Є.М.Шеремет, Л.В. Шумлянський, В.Д.Овсієнко, С.І.Курило (Голова РМВ), Представник ПК

  

Склад Вченої ради затверджено Постановами Бюро Відділення наук про Землю НАН України від 18.06.2013 р. (протокол № 5 § 45) , 27.01.2015 р. (протокол № 1 § 3),  17.05.2016 р.(протокол № 4 § 37), 20.02.2018 р. (протокол № 3 § 28) і 03.04.2018 р.  (протокол № 4 § 31),