Вплив термічної обробки палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів

Пушкарьов О.В., Руденко І.М., Розко А.М., Долін В.Вік.

Виконано експериментальне дослідження зміни адсорбційних властивостей палигорськіту внаслідок термічної обробки мінералу в термостатичних умовах за 110 °С. Для експерименту використано палигорськіт Черкаського родовища (Україна) та тритійована вода. Експеримент проводився в стаціонарних умовах в закритій системі протягом 400 діб. За таких умов було досягнуто рівноважного розподілу тритію між компонентами системи. Це дало можливість  визначити  ефективність  термічної модифікації палигорськіту щодо покращення його  здатності  до адсорбування тритію з водних розчинів. Із застосуванням термогравіметричного методу та устаткування визначено закономірності розподілу тритію між різними структурними позиціями палигорськіту та ступінь фракціонування ізотопів водню у водно-мінеральній системі.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

97