Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья .

Артеменко Г.В., Бибикова Е.В., Самборская И.А., Стеценко М.Е.

Визначенa верхня вікова межа утворення амфіболітів Салтичанського антиклінорію — 2914 ± 5,2 млн рр. Це датування відповідає етапу метаморфізму протоліту амфіболітів, зумовленому вкоріненням плагіогранітоїдів шевченківського комплексу (2,92—2,95 млрд рр.). Амфіболіти антиклінорію формувалися по вулканічних та інтрузивних породах основного складу. За геохімічними характеристиками вони аналогічні мезоархейським амфіболітам Берестівської та Сорокинської зеленокам’яних структур і відповідають архейським толеїтовим базальтам зеленокам’яних поясів TH I. Згідно з геохімічними даними, досліджені базити Салтичанського антиклінорію та Білоцерківської синкліналі виплавлялись із плюмового джерела, подібного за складом до примітивної мантії. Основні кристалосланці Білоцерківської синкліналі відрізня ються від амфіболітів Салтичанської антикліналі вищою магнезіальністю та значно вищим вмістом Сr і Ni. У порівнянні з архейськими толеїтовими базальтами TН I, вони збагачені легкими РЗЕ. Ймовірно, це наслідок мета морфізму їх протоліту в гранулітовій фації. Залізисті кварцити, що знаходяться серед основних кристалосланців Білоцерківської синкліналі, за геохімічними характеристиками найбільш подібні до залізистих кварцитів Новогорівської ЗС, розміщених серед перидотитових коматиїтів.

 

 

Ключові слова: Західне Приазов’я, метабазити, Салтичанський антиклінорій, U-Pb вік, РЗE, Білоцерківська синкліналь, Берестівська ЗС, Сорокинська ЗС.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

40