Влияние зон разрывных нарушений на геохимические особенности покровных отложений на территории Белорусского Полесья

Матвеев А. В., Бордон В. Е., Нечипоренко Л. А., Савчик С. Ф.

Показано різницю значень вмісту мікроелементів у покривних відкладах Білоруського Полісся на ділянках, приурочених до зон розломів і віддалених від них. Це дозволяє трасувати за геохімічними даними зони диз'юнктивних порушень з земної поверхні, виділяючи несприятливі за еколого-геохімічними параметрами території, а також площі для проведення пошукових робіт.

Ключові слова: 

Сторінка: 

49