ВАЖКІ МЕТАЛИ У ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДАХ КИЇВСЬКОГО МЕГАПОЛІСУ

К.В. Вовк, А.І. Самчук, Е.С. Попенко, Т.В. Огар , В.Й. Манічев

Представлені результати дослідження розподілу важких металів у поверхневих відкладах Київського мегаполісу. Встановлені підвищення концентрації важких металів у промислових районах порівняно з лісопарковими зонами. Визначені пріоритетні забруднювачі заводу “Радикал”, мг/кг; Hg – 70, Pb – 80 і Cr – 59, підприємства “Захід”: Pb –
160, Cr – 100 і Hg – 0,3, прилеглих зон автомагістралей: Zn – 212 і Pb – 58. Оцінено інтенсивність забруднення досліджуваних територій.
Ключові слова: важкі метали, поверхневі відклади, техногенні об’єкти.

Vovk K., Samchuk A., Popenko E., Ogar T., Manichev V.
Heavy metals in superficial deposits of the Kiev megalopolis.
Results of research of distribution of heavy metals in superficial deposits of the Kiev megalopolis are presented. Authors established
increasing content of heavy metals in industrial regions in comparison with the green space. Authors also defined priority pollutants of Radikal plant (mg/kg) – Hg (70), Pb (80) and Cr (59), the Zapad – Pb (160), Cr (100) and Hg (0,3), adjacent
zones to highways – Zn (212) and Pb (58). Intensity of pollution of studied territories is defined.
Key words: heavy metals, superficial deposits, technogenic objects.

Вовк К.В., Самчук А.И., Попенко Э.С.,Огарь Т.В., Маничев В.И.
Тяжелые металлы в поверхностных отложениях Киевского мегаполиса.
Представлены результаты исследования распределения тяжелых металлов в поверхностных отложениях Киевского мегаполиса. Установлено повышение содержания тяжелых металлов в промышленных районах по сравнению с
лесопарковыми зонами. Определены приоритетные загрязнители завода “Радикал”, (мг/кг) – Hg (70), Pb (80) і Cr (59), предприятия “Запад” – Pb (160), Cr (100) і Hg (0,3), прилегающих зон автомагистралей – Zn (212) и Pb (58).
Определена интенсивность загрязнения исследуемых территорий.
Ключевые слова: тяжелые металлы, поверхностные отложения, техногенные объекты.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

92