Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я)

Хоменко В.М., Реде Д., Косоруков О.О., Стрекозов С.М.

Анадольський рудопрояв рідкісноземельних елементів (РЗЕ) церієвої групи, розташований у Східному Приазов’ї, відомий незвичайною асоціацією рудних мінералів, серед яких домінує аланіт. Натомість дуже незначну роль відіграють флуоркарбонати РЗЕ, а монацит, тантало-ніобати, циркон практично відсутні. Комплексними дослідженнями з застосуванням методів рентгенівської дифракції, локального мікроаналізу і електронної мікроскопії визначено, що найбільш ранніми мінералами руд є силікати РЗЕ бритоліт та церит, релікти яких у вигляді кородованих зерен у незначній кількості збереглися в ядрах кристалів аланіту. Середній склад бритоліту відповідає кристалохімічній формулі (Ca1,48Sr0,11REE0,27)1,86(Mn0,02REE2,98)3[(Si2,95Al0,01P0,04)O12](OH, F), а цериту — (REE7,46Y0,04Ca1,36Sr0,14)9(Fe3+0,54Mn2+0,19Mg0,04Al0,02Hf0,01)0,8Ca0,2(Si5,93P0,07)6O24(SiO3OH)(OH, F)1,12. Вміст лантаноїдів у цих фазах сягає 67,5—68 % Σ REE2О3. Входження такої кількості РЗЕ у структуру бритоліту компенсується виникненням вакансій в позиції А1. Склад лантаноїдів характеризується вираженим домінуванням легких елементів за переважного їх співвідношення Ce > La > Nd в бритоліті та Ce > Nd > La — в цериті. Виявлено дві відміни бастнезиту, які розрізняються за складом, морфологією й асоціацією з іншими рудними фазами. Рання генерація бастнезиту розвивається за рахунок бритоліту і цериту, трапляючись разом з ними у складі включень в аланіті. Її кристалохімічна формула характеризується підвищеним вмістом Са та домішок Ме2+: (REE0,85Y0,01Ca0,15Sr0,003Pb0,01Mn0,001Fe0,002)1,026(СО3)F. Малокальцієвий бастнезит (REE0,95Ca0,007Sr0,004)0,96 × (СО3)F утворює мономінеральні включення в аланіті або окремі виділення неправильної форми у гетитовій руді. Характерною рисою цієї відміни бастнезиту є різке зростання в ній частки La, в окремих випадках до La ≥ Ce, і найбільша серед рудних фаз рудопрояву частка РЗЕ (ΣREE2О3 до 78 %). Нормовані за хондритом спектри РЗЕ бритоліту, цериту та Са-бастнезиту практично співпадають. Це свідчить про формування силікатів РЗЕ протягом однієї фази метасоматично-гідротермального рудоутворення та про успадкування їх складу в ході заміщення бастнезитом. Всі вони демонструють різке збагачення легкими елементами церієвої групи та складний характер фракціонування середніх та важких РЗЕ. Ці особливості можуть свідчити про сильно диференційоване корове джерело надходження РЗЕ. Характерною рисою бастнезиту другої генерації є зростання фракціонування лантану, яке відбувалось у ході перекристалізації в низькотемпературному гідротермальному процесі. Обговорюється можливий зв’язок рудогенерувальних флюїдів з диференційованими гранітними інтрузіями, а також модель ранньої стадії рудоутворення.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

11