Апокварцитові феніти Східного Приазов’я (петрологія, мінералогія, металогенія)

Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Моргун В.Г., Дубина О.В.

У Східному Приазов’ї на 9 км південніше Октябрського лужного масиву (б. Тунікова) виявлено і досліджено апокварцитові лужні метасоматити — феніти. У процесі фенітизації метаморфізованих в умовах гранулітової або високої амфіболітової фації метаморфізму кварцитів (очевидно, первинно алювіальної природи) відбувається перекристалізація кварцу, утворення егірину, лужного фтористого амфіболу магнезіоарфведсонітового складу з підвищеним вмістом літію (до 0,45 % Li2O) і низькоглиноземистої високофтористої магнезіально-залізистої слюди ряду фторфлогопіт — тайніоліт, мікрокліну і альбіту. Лужний амфібол утворює вкрапленість у породі або разом з егірином прожилки потужністю до кількох сантиметрів. Характерні зональні агрегати лужних мінералів навколо низькоглиноземистого фторфлогопіту: центральна частина складена фторфлогопітом, проміжна — мікрокліном, а крайова (на контакті з кварцом) — лужним амфіболом та егірином. Серед акцесорних мінералів виявлені та досліджені бастнезит, монацит, титаніт, ніобій- і хромвмісний рутил, цинквмісний ільменіт, мінерал серії голандит — коронадит. У породі наявні циркон і монацит, походження яких не з’ясовано. Припускається можливе їхнє первинно алювіальне походження з певними перетвореннями в процесі фенітизації кварцитів. Вважається, що рутил з підвищеним вмістом хрому (до 1,61 % Cr2O3) належить до первинного алювіального мінералу, а в процесі фенітизації цей мінерал збагатився на ніобій (5,2 % Nb2O5). Під час фенітизації кварцитів відбувалося привнесення лугів (переважно натрію), фтору та рідкісних металів, характерних для карбонатито-вих комплексів (TRCe, Nb).

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

99