АКТИНОЛІТОВА ФАЦІЯ АПОБАЗИТОВИХ ЛУЖНИХ НАТРІЄВИХ МЕТАСОМАТИТІВ ЗОН ГЛИБИННИХ РОЗЛОМІВ

І.І. Михальченко, В.О. Синицин

Викладено результати вивчення мінеральних асоціацій аподіабазових лужних натрієвих метасоматитів на контакті з апогранітним альбітитом. Встановлено, що мінеральні асоціації апограніту й аподіабазу відповідають
актинолітовій фації вертикальної зональності лужних натрієвих метасоматитів.

SUMMARY

Mikhalchenko I.I., Sinitsyn V.A. Actinolitic facies of apobasitic alkaline sodium metasomstites of deep fault zones. The results of studying of mineral assemblages in zones of apobasitic alkaline sodium metasomatite at the contact of apogranitic albitite have been presented in the article. It has been shown that both apogranitic and apobasitic metasomatic mineral assemblages relate to actinolite facies of vertical zoning of alkaline sodium metasomatites.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

77