Регіональної та генетичної мінералогії

Основні наукові напрями: загальна мінералогія; генетична мінералогія; регіональна мінералогія; структурна мінералогія.

У відділі проводяться аналітичні роботи за двома напрямами.

Перший пов’язаний з рентгенівським аналізом, а другий – з вивченням хімічного складу продуктів дегазації поінтервального нагрівання твердих речовин (мінерали, синтетичні матеріали) до 1050ºС, що відбувається в інертному газі (гелії); з реконструкцією температури, флюїдного тиску й хімічного складу середовища, в якому росли прозорі природні й синтетичні кристали.

За першим напрямом за допомогою рентгенівських апаратів для вивчення мінералів: ДРОН -2, ДРОН - 3М, АДП -1, УРС -55, УРС -60 виконуються такі види робіт:

а) якісний і кількісний рентгенофазовий аналіз природних і синтетичних  кристалів, полікристалічних матеріалів (зокрема глин, цементів тощо);

б) дослідження структурного стану мінералів (впорядкованість, двійникування, розпад твердого розчину);

в) визначення параметрів субструктури кристалів (мозаїчності, ступеня кристалічності, мікродеформацій);

г) дослідження епітаксіальних структур;

д) структурний контроль мікродомішок та інші.

Інформація за другим напрямом отримується за допомогою:

а) оригінальної установки для хімічного аналізу газів, отриманих при нагріванні твердої речовини в інертній атмосфері, що поступово виділяються з них в інтервалі від 50 до 1050 °С. Її основу складає хроматограф ЛХМ-8МД з кріоприставкою та оригінальна газова схема подачі отриманого певним чином газу в хроматограф;

б) середньотемпературною термокамерою (20-700 ±2 °С);

в) високотемпературною термокамерою (20-1300 ±20 °С);

г) пристроєм для визначення температур гомогенізації включень шляхом їх загартовування (20-1400 ±20 °С);

д) кріокамерою (+200…- 196 ±0,2 °С). Візуальне вивчення включень у кристалах – важливий елемент реконструкції умов формування досліджуваних кристалів.

 

Підписатися на RSS - Регіональної та генетичної мінералогії