Проблем алмазоносності

Відділ розробляє теоретичні і прикладні аспекти прогнозу і пошуків родовищ алмазу на території України шляхом вивчення речовинного складу мантійних і імпактних порід та їх мінералів і встановлення закономірностей утворення і розміщення корінних і розсипних джерел алмазу, використовуючи при цьому традиційні й новітні методи дослідження мінеральної речовини.

Основні напрями наукових досліджень:

1. Мінералогія і кристалографія алмазу та його мінералів-супутників.
2. Кристалохімія мінералів верхньої мантії Землі.
3. Мінералогія, петрографія, петрологія і геохімія кімберлітів, лампроїтів, лампрофірів, імпактитів, різних ультраосновних і основних порід, метаосадових і осадових утворень України у зв’язку з алмазоносністю.
4. Мінералогія і петрологія верхньої мантії під Українським щитом.
5. Шліхо-мінералогічний аналіз теригенних порід Українського щита та його схилів, Карпат і Донбасу в районах, перспективних на прояви та родовища алмазу.

Презентація про відділ

Підписатися на RSS - Проблем алмазоносності