Лабораторія термобарогеохімії

Відповідальна особа:
Кульчицька Ганна Олександрівна, тел. (044) 501-15-19, kulchec@igmof.gov.ua
 
  • Визначення РТ-параметрів кристалізації мінералів за флюїдними включеннями
  • Визначення хімічного складу водних розчинів у флюїдних включеннях та їх концентрації за температурою фазових переходів (кріометричні дослідження)
  • Визначення хімічного складу газових флюїдних включень за температурами фазових переходів (кріометричні дослідження).
  • Визначення хімічного складу летких компонентів, вилучених з мінералів нагріванням (піролізом) або роздавлюванням. За продуктами піролізу визначають склад абсорбованих газів, компоненти флюїдних включень, склад хімічно зв’язаних груп з леткими елементами.
Термокамера конструкції В. Калюжного (межі нагрівання 20–600 °С).
Точність заміру температури ±1 °С.
Дослідження виконують під мікроскопом у прозорих полірованих з обох боків пластинках мінералу.

 

 

 
Термокамера на основі силітового нагрівального стрижня (межі нагрівання 20–1400 °С).
Точність заміру температури ±20 °С.
Дослідження виконують під мікроскопом в атмосфері повітря у прозорих полірованих з обох боків пластинках мінералу.
 
Нагрівальний пристрій на основі силітового нагрівального стрижня для визначення температур гомогенізації включень методом загартування (межі нагрівання 20–1500 °С).
Точність заміру температури ±20 °С.
Дослідження виконують в атмосфері повітря у прозорих полірованих з обох боків пластинках мінералу.
 
Методика:
Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. – Київ: Наук. думка, 2007. – 280 с.
 
Кріокамера конструкції Д. Возняка (температурні межі +150 ¸ –196 °С).
Точність заміру температури ± 0,2 °С.
Дослідження проводять під мікроскопом у прозорих полірованих з обох боків пластинках мінералу.
Методика:
Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. – Київ: Наук. думка, 2007. – 280 с.
 

Установка на базі хроматографа ЛХМ-8МД для визначення хімічного складу газу, вилученого із мінералів і порід термічним і механічним способами. Установка укомплектована оригінальними газовою схемою, піролізатором і кріоприставкою, що дає змогу з однієї наважки визначати вміст у мінералі сполук гідрогену, карбону, нітрогену і сульфуру – Н2, Н2О, СО, СО2, СН4 … С3Н8, N2, NО, NН3, Н2S, SО2.

Відносна похибка визначення, залежно від компоненту, ± 2–10 %.

Стандартно піролізу підлягають фракції мінералу або породи розміром 0,5–1,0 мм наважкою 0,4–0,6 г. Залежно від завдання розмір фракції і наважку можна змінювати.

Методика:
Кульчицкая А.А., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Павлишин В.И. Некоторые результаты высокотемпературной пиролитической газовой хроматографии минералов пегматитов // Минерал. журн. – 1992. – Т. 14, № 6. – С. 88–99.
Кульчицька Г. Піролітична газова хроматографія мінералів – новий метод генетичної мінералогії // Мінералогічний збірник. – 2010. – № 60, вип. 1. – С. 10–19.
Підписатися на RSS - Лабораторія термобарогеохімії