Лабораторія кристалохімії та структурного аналізу

Відповідальна особа:
Гречановська Олена Євгенівна, тел. (044) 501-15-19, grechanovskaya@igmof.gov.ua
 
Свідоцтво про атестацію лабораторії № ПТ-438/12 чинне до 20.11.2017 р.
 
  • Якісний і кількісний рентгенофазовий аналіз;
  • Аналіз ізоморфних сумішей та структурний контроль мікродомішок;
  • Дослідження структурного стану мінералів (впорядкованість, двійникування, розпад твердого розчину) і субструктури кристалів (мозаїчність, ступінь кристалічності, мікродеформації).

Прилади: ДРОН-2, ДРОН-3М (автоматизований), АДП-1 (автоматичний).

Рентгенівська дифрактометрія полікристалів:
– якісний і кількісний (2–3 фази) фазовий аналіз,
– прецизійне визначення параметрів кристалічної комірки,
– характеристика структури породоутворювальних мінералів і штучних кристалічних сполук, структурних мікродеформацій та визначення ступеня кристалічності речовини.
 
Абсолютна похибка вимірювання Δ=0,015° 2q; відносна – 0,5 %.
Для дослідження використовують порошки мінералу масою не менше 100 мг.
 
Рентгенівська дифрактометрія монокристалів:
– визначення параметрів елементарної комірки, структурних мікродеформацій та ступеня кристалічності.
 
Абсолютна похибка вимірювання Δ=0,015° 2q; відносна – 0,5 %.
Для дослідження використовують 2-3 кристали розмірами 0,1–1,0 мм або вирізані з кристалів пластинки розміром не менше 2×5 мм.

Прилади: УРС-60, камери фотографічної реєстрації РКВ-86; РКД-57,3; РКУ-114.

Мікроаналіз методом Дебая-Шерера:
– якісний фазовий аналіз,
– визначення параметрів елементарної комірки.
 
Відносна похибка вимірювання 0,2 %;
Для дослідження необхідно від 2 до 5–10 мг речовини.
 
 

 

Підписатися на RSS - Лабораторія кристалохімії та структурного аналізу