Лабораторія комп’ютерного моделювання та рентгенівської дифракції аморфізованих мінеральних наноструктур

Відповідальні особи:
Гречанівський Олексій Євгенович, тел: +38(044)424-31-60, grechanosky@igmof.gov.ua, grechanovsky@gmail.com
Калініченко Олена Анатоліївна, тел: +38(044)424-31-60,  kalinichenko@igmof.gov.ua
 
  • Дослідження процесів авторадіації в структурі U-, Th- вміщуючих мінералів методом МД-моделювання.
  • Моделювання структурних дефектів та їх впливу на властивості мінералів.
  • Дослідження твердих розчинів методами термодинамічного моделювання.
  • Аналіз особливостей дифракції рентгенівських променів на аморфізованих мінеральних наночастинках.
  • Дослідження розподілу і структурного оточення структурних дефектів у катіонних і аніонних позиціях в апатитових структурах методом комп’ютерного моделювання з використанням напівемпіричних міжатомних потенціалів.

Комп’ютерні програми, що використовуються:

DL_POLY. Програмний комплекс виконує моделювання методом молекулярної динаміки. Він дає можливість розв’язувати задачі радіаційної мінералогії (дослідження пошкодження структур під дією альфа-розпаду, руху ядер віддачі в структурі мінералів); вивчення дифузійних процесів у мінералах; вивчення формування та міграції точкових дефектів у них. Результати компьютерного моделювання, отримані за допомогою цієї програми, дають змогу аналізувати особливості рентгенівської дифракції та дифрактограм від аморфізованих нанорозмірних утворень у мінералах.

GULP. Програмний  комплекс виконує статичні розрахунки періодичних структур (у тому числі твердих тіл та поверхонь). Програмний комплекс дає можливість обчислювати структурні параметри, термодинамічні характеристики, константи пружності, діелектричні константи, а також оптимізувати параметри моделі.

QuantumEspresso. Програмний комплекс виконує квантово-хімічні розрахунки з перших принципів. Дає можливість досліджувати хімічний зв'язок у мінералах, фазові переходи, розраховувати  термодинамічні характеристики, константи пружності.

В рамках лабораторії є можливість проводити розрахунки у ГРІД середовищі, що представляє собою сукупність декількох десятків обчислювальних кластерів. Для доступу до ГРІД використовується віртуальна організація ВО «GEOPARD», що створена Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України та Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України для розвитку застосування інформаційних технологій, зокрема грід-технологій, у сфері наук про Землю.

Підписатися на RSS - Лабораторія комп’ютерного моделювання та рентгенівської дифракції аморфізованих мінеральних наноструктур