Лабораторія аналітичної хімії

Відповідальна особа:

Самчук Анатолій Іванович, +38(044)424-02-60

Свідоцтво про атестацію №ПТ-437/12 до 20.11.2017 р.

  • Повний хімічний аналіз порід, ґрунтів, породоутворювальних силікатів.
  • Повний хімічний аналіз води методами спектрометрії, трилонометрії, фотометрії, ICP-MS.

Пробопідготовка залежить від цілей дослідження і обраного комплексу методів.

Методика:

Самчук А.І., Стаднік В.О. та ін. Розчинність рідкіснометальних мінералів у різних геохімічних середовищах // Мінерал. журн. – 2009. – Т. 31, № 4. – С. 78–84.

Самчук А.І., Пономаренко О.М., Антоненко О.Г. Аналітичні схеми мікрохвильового розкладу гірських порід і мінералів та визначення в них мікроелементів методом мас-спектрометрії із індукційно зв’язаною плазмою // Укр. хім. журн. – 2010. – Т. 76, № 10. – С. 115–120.

Перепелиця О.П., Самчук А.І. Патент України на корисну модель № 50221 // Склад ґрунтової вологоутримуючої суміші (ICP-MS аналіз) МПК6. С 05 Д 7/00 по заявці U № 200913401 (25.05.2010 р.).

Підписатися на RSS - Лабораторія аналітичної хімії