Дирекція

Директор

Пономаренко Олександр Миколайович

Основні напрями наукової діяльності: ізотопна геохронологія та геохімія ізотопів; реконструкція ранніх етапів історії геологічного розвитку Українського щита.

Бібліографія (основні наукові праці):

1. Пономаренко О.М. Морфолого-анатомічний аналіз кристалів циркону в ізотопно-геохронологічних дослідженнях // Минерал. журн. 2001. Т. 23. № 4. С. 77−88.

2. Пономаренко А.Н. , Лесная И.М., Скобелев В.М. Типоморфные особенности и изотопный возраст циркона из расслоенных габброидных интрузивов  // Минерал. журн. 2002. Т. 24. № 5/6. С. 29−39.

3. Пономаренко А.Н., Есипчук К.Е. О проблеме границы архей – протерозой на Украинском щите // Геоінформатика. № 2.  2007.  С. 41−47.

4. Пономаренко А.Н., Есипчук К.Е., Гринченко А.В. Граница архей– протерозой на Украинском щите // Зб. наук. праць "Еволюція докембр. гранітоїдів і пов’яз. з ними корисн. копалин у зв’язку з енерг. Землі і етапами тек.-магм. активізації" (до 80-річчя М.І. Толстого). К.: УкрДГРІ. 2008. С. 57−65.

5. Пономаренко А.Н., Есипчук К.Е., Коновал Н.М. Два этапа палеопротерозойской тектоно-магматической активизации в докембрии Украинского щита, их петрогенетическая и геодинамическая интерпретация // Геоінформатика. 2009. № 4. C. 24–32.

6. Павлова О.О., Пономаренко О.М. Геохронометрія докембрійських зон діафторезу в кристалічних породах північно-західної частини Українського щита // Мінерал. журн. 2010. Т. 32, № 3. C. 82–87.

7. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Антоненко О.Г. Пробопідготовка гірських порід та мінералів і визначення в них мікроелементів методом мас-спектрометрії із індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MS) // Український хімічний журнал. 2010. Т. 75, № 9–10. C. 110.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008).

Тел.: (044)501-15-20; 3-37, pan@igmof.gov.ua

Підписатися на RSS - Дирекція