провідний інженер

Стич Оксана Ігорівна

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Науковий керівник: доктор геол. наук Кураєва І.В.

Тема дисертації: «Закономірності розподілу мікроелементів у лісостеповому геохімічному ландшафті України (на прикладі Полтавської області)»

 

Сидорчук Віталій Сергійович

Тема дисертаційної роботи «Порівняльна характеристика геологічної будови та металогенії Українського щита та Леоно-Ліберійського масиву».

Підписатися на RSS - провідний інженер