науковий співробітник

Швайка Ірина Анатоліївна

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Этапы ранне-протерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского Щита 2018, том 40, № 2 Мінералогічний журнал
Геохимические особенности и генезис палео протерозойских плагиогранитоидов Центрального Приазовья (Украинский щит) 2016, том 38, № 1 Мінералогічний журнал
Архейские субщелочные метабазиты в кайинкулакской толще западноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ) 2008, № 1(8) Пошукова та екологічна геохімія
Возраст и генезис метаморфических пород драгунской толщи в западной части Белоцерковской структуры (Приазовский мегаблок) 2012, том 34, № 1 Мінералогічний журнал
Возраст, геохимические особенности и этапы метаморфизма пород западноприазовской серии (Приазовский мегаблок) 2013, том 35, № 4 Мінералогічний журнал

Курило Сергій Ігорович

Спеціальність 04.00.02 - геохімія

Науковий керівник - д. геол. наук Л.М. Степанюк

Тема дисертації «Геохімія і геохронологія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я»

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Вік монациту кристалічних порід нижньої течії р. Ятрань (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита) за уран-свинцевим методом 2018. Випуск 39. Геохімія та рудоутворення
Самороднометалево-сульфідна мінералізація Пержанського рудного вузла (Український щит) 2017, том 39, № 4 Мінералогічний журнал
Особливості фазоутворення під час нагрівання аланіту з «ортитової дайки» анадольського рудопрояву 2017, том 39, № 4 Мінералогічний журнал
Geochronology of Granitoids of the Eastern Part of the Inhul Region (the Ukrainian Shield) [Геохронологія гранітоїдів східної частини Інгульського мегаблоку Українського щита ] 2017. Випуск 38. Геохімія та рудоутворення
Оксифлюоцерит­(Се) камерних пегматитів Влині (Ураїнський щит) 2017, том 39, № 3 Мінералогічний журнал
Уран­свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів середнього Побужжя Українського щита 2017, том 39, № 2 Мінералогічний журнал
Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит) 2017, том 39, № 2 Мінералогічний журнал
Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт — "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки 2017, том 39, № 1 Мінералогічний журнал
Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 2. Геохронологія породних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку 2016, том 38, № 4 Мінералогічний журнал
Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) 2016, том 38, № 3 Мінералогічний журнал

Сторінки

Гречановська Олена Євгенівна

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит) 2018, том 40, № 2 Мінералогічний журнал
Особливості фазоутворення під час нагрівання аланіту з «ортитової дайки» анадольського рудопрояву 2017, том 39, № 4 Мінералогічний журнал
Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту 2017, том 39, № 2 Мінералогічний журнал
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯСТРУБЕЦЬКОГО МАСИВУ РІДКІСНОМЕТАЛЕВИХ СІЄНІТІВ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОЛЬОВИХ ШПАТІВ 2016. Випуск 36 Геохімія та рудоутворення
Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу 2014, том 36, № 4 Мінералогічний журнал
Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита) 2013, том 35, № 1 Мінералогічний журнал
Рідкіснометалева мінералізація і генезис жильних лужних сієнітів Пенизевицького рудопрояву (Коростенський анортозит-рапаківігранітний плутон) 2014, том 36, № 1 Мінералогічний журнал

Моргун В’ячеслав Григорович

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов’я (Україна) 2018, том 40, № 3 Мінералогічний журнал
ПЕТРОЛОГІЯ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ БАЛКИ ТУНІКОВА (СХІДНЕ ПРИАЗОВ'Я) 2011. Випуск 29. Геохімія та рудоутворення
ПРО ФОРМАЦІЙНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ СХІДНОГО ПРИАЗОВ'Я 2010. Випуск 28. Геохімія та рудоутворення
ТИПИ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ФАЦІЇ ЇХ ГЛИБИННОСТІ 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я 2011, том 33, № 3 Мінералогічний журнал
Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності
Апокварцитові феніти Східного Приазов’я (петрологія, мінералогія, металогенія) 2013, том 35, № 4 Мінералогічний журнал
Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я
Підписатися на RSS - науковий співробітник