молодший науковий співробітник

Луньов Євген Сергійович

Тема дисертації «Петрологія лужних порід Покрово-Киріївського масиву»

Спеціальність: 04.00.08 - петрологія

Науковий керівник - доктор  геол.-мін. наук, професор Кривдік С.Г.

Коваленко Олександр Олександрович

Тема кандидатської дисертації: «Геохімія рідкісноземельних елементів цирконів і монацитів порід українського щита»

Спеціальність: 04.00.02 – геохімія

Науковий керівник: чл. -кор. НАН України, д. геол. наук, професор Пономаренко О.М.

ч

Вовк Катерина В’ячеславівна

Тема кандидатської дисертації :«Геохімія мікроелементів у зоні аерації Київського мегаполіса»

Спеціальність - 04.00.02 – геохімія

Науковий керівник:  д. хім. наук, с. н. с. Самчук А.І.

Підписатися на RSS - молодший науковий співробітник