головний науковий співробітник

Кульчецька Ганна Олександрівна

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
НОВЕ ПРО СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ФЛЮЇДНИХ МІКРОВКЛЮЧЕНЬ У МІНЕРАЛАХ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
Шістдесят років у мінералогії (до 75-річчя Володимира ПАВЛИШИНА) 2015, том 37, № 1 Мінералогічний журнал
Оресту Ілляровичу Матковському — 85! 2014, том 36, № 4 Мінералогічний журнал
Мінералогія: сьогодення і майбуття (VІІІ читання імені академіка Євгена Лазаренка) 2014, том 36, № 4 Мінералогічний журнал
Ігорю Михайловичу Наумку — 60 2011, том 33, № 3 Мінералогічний журнал
ХV Всеросійська конференція з термобарогеохімії та проблеми української мінералофлюїдології 2012, том 34, № 4 Мінералогічний журнал
Проблеми української мінералогічної термінології 2012, том 34, № 4 Мінералогічний журнал
Формы кремнезема и протонсодержащие группировки в опале по данным ЯМР 2012, том 34, № 2 Мінералогічний журнал
Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 1. В.І. Вернадський про геологію, метеорити, Землю як космічне тіло, енергію Землі, розсіювання хімічних елементів, біосферу, відмінність між живою і неживою природою 2012, том 34, № 1 Мінералогічний журнал
Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита) 2013, том 35, № 1 Мінералогічний журнал

Сторінки

Самчук Анатолій Іванович

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Використання хелатних сорбентів під час проведення геохімічного моніторингу довкіллля 2011, № 1(11) Пошукова та екологічна геохімія
Визначення Se в об'єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв'язаною плазмою 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
Визначення Se в об'єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв'язаною плазмою 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА СЕЛЕНУ У ҐРУНТАХ ПІВДЕННО-ПРИСИВАСЬКОЇ АКУМУЛЯТИВНОЇ РІВНИНИ (УКРАЇНА) 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ХІМІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ У ПРИРОДНИХ ВОДОЙМАХ м. КИЄВА 2011. Випуск 29. Геохімія та рудоутворення
ЕКОЛОГО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ПДРОГЕОХІМІЧНИЙ СТАН ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД МІСТА КИЇВ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕОХІМІЇ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
ВАЖКІ МЕТАЛИ У ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДАХ КИЇВСЬКОГО МЕГАПОЛІСУ 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення
СЕЛЕН ТА ЙОГО АСОЦІАЦЇ З ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення

Сторінки

Сторінки

Підписатися на RSS - головний науковий співробітник