аспірант

Іванов Данило Геннадійович

Тема дисертації: «Кристалогенезис ільменіту із теригенних відкладів південно-західної частини Українського щита».

Науковий керівник: доктор геол.-мін. наук  професор Квасниця В.М.

Спеціальність: 103 Науки про землю.

Гулько Володимир Володимирович

Тема дисертації: «Еволюція конституції цирконів в процесі формування гранітоїдів Побужжя (Український щит)».

Науковий керівник: акад. НАН України Пономаренко О.М.

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Пастущак Ярослав Ігорович

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Науковий керівник: доктор геол. наук Кураєва І.В.

Тема дисертації: «Геохімія ґрунтів агроландшафтів Західного регіону України на прикладі Тернопільської області».

Мамчин (Горошко-Кулішова) Анна Миколаївна

Тема кандидатської дисертації:

«Геохімія ессенціальних елементів в природних і техногенних ландшафтах Житомирського полісся»

Спеціпльність: 103 Науки про Землю

Кіслухіна Наталія Миколаївна

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Науковий керівник: доктор геол. наук Шумлянський Л.В.

Тема дисертації:

«Петрологія габроїдних інтрузивів анортозит-рапаківігранітних комплексів Українського щита»

Стич Оксана Ігорівна

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Науковий керівник: доктор геол. наук Кураєва І.В.

Тема дисертації: «Закономірності розподілу мікроелементів у лісостеповому геохімічному ландшафті України (на прикладі Полтавської області)»

 

Ільченко Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Науковий керівник: доктор геол.-мін. наук Павлишин В.І.

Тема дисертації: «Речовинний склад і геохімічні особливості твердих бітумів нафтогазоносних родовищ ДДЗ»

 

Кухар Михайло Володимирович

Сторінки

Підписатися на RSS - аспірант