аспірант

Іванов Данило Геннадійович

Тема дисертації: «Кристалогенезис ільменіту із теригенних відкладів південно-західної частини Українського щита».

Науковий керівник: доктор геол.-мін. наук  професор Квасниця В.М.

Спеціальність: 103 Науки про землю.

Гулько Володимир Володимирович

Тема дисертації: «Еволюція конституції цирконів в процесі формування гранітоїдів Побужжя (Український щит)».

Науковий керівник: акад. НАН України Пономаренко О.М.

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Пастущак Ярослав Ігорович

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Науковий керівник: доктор геол. наук Кураєва І.В.

Тема дисертації: «Геохімія ґрунтів агроландшафтів Західного регіону України на прикладі Тернопільської області».

Горошко-Кулішова (Мамчин ) Анна Миколаївна

Тема кандидатської дисертації:

«Геохімія ессенціальних елементів в природних і техногенних ландшафтах Житомирського полісся»

Спеціпльність: 103 Науки про Землю

Кіслухіна Наталія Миколаївна

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Науковий керівник: доктор геол. наук Шумлянський Л.В.

Тема дисертації:

«Петрологія габроїдних інтрузивів анортозит-рапаківігранітних комплексів Українського щита»

Ільченко Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Науковий керівник: доктор геол.-мін. наук Павлишин В.І.

Тема дисертації: «Речовинний склад і геохімічні особливості твердих бітумів нафтогазоносних родовищ ДДЗ»

 

Кухар Михайло Володимирович

Спеціальність 04.00.02 - геохімія

Науковий керівник - д. геол. наук Н.О. Крюченко

Тема дисертації «Геохімія галогенів підземних вод Центральної частини Дніпрово-Донецького артезіанського басейну»

Публікації співробітника

Заголовок Номер журналу Журнал
Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту 2018. Випуск 39. Геохімія та рудоутворення
Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я 2016, № 1(17) Пошукова та екологічна геохімія
Геохімічні критерії пошуку золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території) 2015, № 1(16) Пошукова та екологічна геохімія
Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території) 2015. Випуск 35. Геохімія та рудоутворення
Геохімія галогенів підземних вод (на прикладі Полтавської області) 2011, № 1(11) Пошукова та екологічна геохімія
Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів) 2012, № 1(12) Пошукова та екологічна геохімія
Гідрогеохімічні критерії міграції підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну 2013, № 1(13) Пошукова та екологічна геохімія
ГАЛОГЕННА СКЛАДОВА В ГІДРОГЕОХІМІЧНІЙ ЗОНАЛЬНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ 2013. Випуск 33. Геохімія та рудоутворення
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГАЛОГЕНІВ ПЕРШОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВО-ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ 2012. Випуск 31-32. Геохімія та рудоутворення
ГАЛОГЕННА СКЛАДОВА В ГІДРОГЕОХІМІЧНІЙ ЗОНАЛЬНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Сторінки

Сторінки

Підписатися на RSS - аспірант