ЦИРКОН

Акцессорный циркон (состав, изотопный возраст) из эндербитов Литинского блока (УЩ)

Изучены цирконы из эндербитов Литинского и Малиновского карьеров, Sm-Nd возраст которых по (DM) составляет 3650 млн лет. U-Pb возраст цирконов из эндербитов Литинского карьера равен ~2,8 млрд лет, Малиновского ~2,9 млрд лет. В эндербитах Литина наблюдается унаследованность основных характеристик цирконов от цирконов субстрата с U-Pb возрастом более 3650 млн лет. В карьере с.

Изотопный возраст цир кона габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон, Ингульский мегаблок УЩ)

Городищенський масив площею 200 км2 знаходиться в західній частині Корсунь-Новомиргородського плутону і складається  з  анортозитів,  норито-анортозитів  (близько  80  %  площі  масиву),  норитів  та  габро-норитів.  Вік габроїдів визначено за допомогою уран-свинцевого ізотопного датування за цирконом. Зразки порід відібрано у природних та штучних відслоненнях поблизу с. м. т. Городище, сіл Хлистунівка та Воронівка. Mетодами оптичної та електронної мікроскопії досліджено складну внутрішню будову кристалів циркону та наявність у деяких із них реліктових ядер.

Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ)

Розглянуто  особливості  кристаломорфології  та  внутрішньої будови цирконів  з  гранітоїдів Корсунь-Шевченківського  (північна  частина)  та  Шполянського (південна  частина)  масивів  Корсунь-Новомиргородського  плутону. Встановлено  складну  внутрішню  будову у більшості кристалів циркону, а також наявність реліктових ядер. Наведено результати датування циркону класичним уран-свинцевим  ізотопним методом.

Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений

Наведено результати порівняльного дослідження кристалохімічних особливостей цирконів  із Zr, REE Азовського  та Яструбецького  (Україна)  та Nb-Ta, Zr, REE Катугінського родовищ (Росія) за допомогою методів фотолюмінесценції  (ФЛ)  та  інфрачервоної  спект роскопії (ІЧС). Лужні та сублужні породи протерозойського  віку, що  їх  складають,  близькі  за  геохімічною  і металогенічною  спеціалізацією,  складом  породотвірних і акцесорних мінералів. Магматична природа сієнітів Азовського та Яструбецького масивів не викликає сумнівів.

Особенности структуры метамиктного циркона по данным РФА и ЯМР

С использованием методов рентгенофазового анализа и ядерного магнитного резонанса исследованы формы вхождения протонов и кремния и особенности структуры метамиктного (с высоким содержанием U) и кристаллического циркона из гранитов Украинского щита. Показано, что в структуре метамиктного образца (поглощенная доза D ≈ 8 · 1018 α-распад/г, III стадия метамиктизации) присутствуют кристаллическая и аморфная фазы циркона.

Геологія та геохронологія гранітоїдів житомирського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита)

Розглянуто геологічні умови формування різних структурно-речовинних типів гранітоїдів житомирського комплексу, що залягають серед гетерогенних за складом і генезисом вмісних порід кристалічного фундаменту. Класичним уран-свинцевим методом за монацитом проведено визначення ізотопного віку цих порід у центральній частині Волинського мегаблоку Українського щита — тобто на території, де раніше радіогеохронологічні дослідження фактично не виконували.

Возраст и генезис метаморфических пород драгунской толщи в западной части Белоцерковской структуры (Приазовский мегаблок)

Основные кристаллосланцы гранулитовой фации драгунской толщи претерпели регрессивный метаморфизм 2,04—2,07 млрд лет тому назад в результате внедрения палеопротерозойских гранитов. Гранат-биотитовые гнейсы драгунской толщи — это бластомилониты по архейским тоналитам. По минералогическим особенностям, уран-свинцовым и торий-урановым изотопным характеристикам циркон из гранат-биотитовых гнейсов аналогичен циркону из палеоархейских (3560 млн лет) тоналитовых гнейсов.

Преобразование структуры циркона в процессе формирования редкометалльных метасоматитов Желтореченского месторождения, Украинский щит (по данным люминесценции и спектроскопии)

Выполнено исследование примесных и собственных дефектов структуры циркона Желтореченского месторождения редкометалльных (U, Zr, REE, Hf, Sc, V) руд с применением методов фотолюминесценции, электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии.

Уран-свинцева радіогеохронологія за цирконом гранітоїдів Кудашівського масиву (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита)

Кудашівський масив займає центральну частину однойменного купола. Він знаходиться поблизу Верхівцевської зеленокам’яної структури й обрамлений породами, що її виповнюють з усіх боків, окрім південного заходу. Масив має ізометричну форму і визначається як діапір, накладений на плагіограніти. Гранітоїди Кудашівського масиву належать до демуринського комплексу, вони утворились за рахунок дніпропетровського та саксаганського комплексів і давнього метаморфічного субстрату.

Сторінки

Підписатися на RSS - ЦИРКОН